Søk


Velg språkKUNNSKAPSDEPARTEMENTET


Organisasjonsnummer:
872 417 842

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Kirkegata 18
  • 0153 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 8119 DEP
  • 0032 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Staten
Næringskode:
  • 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Internettadresse:
www.odin.dep.no/