Søk


Velg språkRIKSREVISJONEN


Organisasjonsnummer:
974 760 843

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Storgata 16
  • 0184 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 6835 St. Olavs plass
  • 0130 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Organisasjonsledd
Næringskode:
  • 84.110 Generell offentlig administrasjon
Internettadresse:
www.riksrevisjonen.no/