Søk


Velg språkUTDANNINGSDIREKTORATET


Organisasjonsnummer:
970 018 131

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Schweigaards gate 15B
  • 0191 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 9359 Grønland
  • 0135 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Organisasjonsledd
Næringskode:
  • 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Internettadresse:
www.udir.no