Søk


Velg språkOSLOMET - STORBYUNIVERSITETET


Organisasjonsnummer:
997 058 925

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Pilestredet 46
  • 0167 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 4 St.Olavs Plass
  • 0130 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Organisasjonsledd
Næringskode:
  • 85.421 Undervisning ved universiteter