Søk


Velg språkSTATPED


Organisasjonsnummer:
998 554 640

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Gamle Hovsetervei 3
  • 0768 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 113
  • 3081 HOLMESTRAND
Kommune, land:
3903 HOLMESTRAND, Norge
Organisasjonsform:
Organisasjonsledd
Næringskode:
  • 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Internettadresse:
www.statped.no