Søk


Velg språkUTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO


Organisasjonsnummer:
974 730 049

Basisopplysninger


Beliggenhetsadresse:
  • Schweigaards gate 15B
  • 0191 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 9359 Grønland
  • 0135 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Næringskode:
  • 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern