Søk


Velg språkINNOVASJON NORGE OSLO VIKEN AVD SARPSBORG


Organisasjonsnummer:
979 386 052

Basisopplysninger


Beliggenhetsadresse:
  • Hjalmar Wessels vei 10
  • 1721 SARPSBORG
Kommune, land:
3105 SARPSBORG, Norge
Postadresse:
  • Postboks 448 Sentrum
  • 0104 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Næringskode:
  • 64.920 Annen kredittgivning