Søk


Velg språkINNOVASJON NORGE


Organisasjonsnummer:
986 399 445

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Grev Wedels plass 9
  • 0151 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 448 Sentrum
  • 0104 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Annet foretak iflg. særskilt lov
Næringskode:
  • 64.920 Annen kredittgivning
Internettadresse:
www.innovasjonnorge.no