Søk


Velg språkLANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET


Organisasjonsnummer:
972 417 874

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Teatergata 9
  • 0180 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 8007 Dep
  • 0030 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Staten
Næringskode:
  • 84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Internettadresse:
www.regjeringen.no