Søk


Velg språkSTATENS KARTVERK


Organisasjonsnummer:
971 040 238

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Kartverksveien 21
  • 3511 HØNEFOSS
Kommune, land:
3305 RINGERIKE, Norge
Postadresse:
  • Postboks 600 Sentrum
  • 3507 HØNEFOSS
Kommune, land:
3305 RINGERIKE, Norge
Organisasjonsform:
Organisasjonsledd
Næringskode:
  • 71.123 Kart og oppmåling