Søk


Velg språkNÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET


Organisasjonsnummer:
912 660 680

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Kongens gate 8
  • 0153 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 8090 Dep
  • 0032 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Staten
Næringskode:
  • 84.110 Generell offentlig administrasjon
Internettadresse:
www.regjeringen.no