Enhetsregisteret - Åpne Data


Tjenesten inneholder foreløpig to datasett med utvalgte opplysninger fra Enhetsregisteret.
  • Enhetsregisteret
  • Underenheter i Enhetsregisteret

Skal du søke på navn, må du bruke minst to bokstaver. Søket gjøres mot begynnelsen av navnet.
Du kan søke på organisasjonsnummer. Det er ikke mulig å søke på mer enn ett nummer per søk.
Ni-sifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.
Organisasjonsnummer
Navn på enhet som er registrert i Enhetsregisteret.
Navn/foretaksnavn
Inndeling av enheter ut fra hvordan disse er organisert (eierform, ansvarsforhold, regelverk og lignende).
Organisasjonsform
Poststed knyttet til forretningsadressen.
Forretningsadresse poststed
Dato enheten ble registrert i Enhetsregisteret.
Registrert i Enhetsregisteret
Femsifret kode som tildeles på bakgrunn av enhetens bransje/formål. Bygger på EU sin næringsstandard (NACE). For å finne eventuelt flere næringskoder, se på detaljer for enheten.
Næringskode 1 - Beskrivelse
921675054DALLAGER EIENDOM ASAksjeselskapHARSTAD06.11.2018
920867960NICLAS MOENEnkeltpersonforetakBLAKER18.05.201871.129 - Annen teknisk konsulentvirksomhet
960119371TRADISJON Håvard FjellEnkeltpersonforetakBANGSUND20.02.199585.522 - Undervisning i kunstfag
920868053INTERSPOT ASAksjeselskapELVERUM28.05.201846.720 - Engroshandel med metaller og metallholdig malm
920868088OPPUSSING SPESIALISTEN PIOTR BURDZIUKEnkeltpersonforetakÅROS18.05.201843.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
920868029BAKELAND YAKUT ASAksjeselskapSOLBERGMOEN18.05.201856.210 - Cateringvirksomhet
997663357FENIX INVEST ASAksjeselskapOSLO30.11.201170.220 - Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
920868010ESHETU ALEMNEW WUBETIEEnkeltpersonforetakOSLO18.05.201886.211 - Allmenn legetjeneste
816844142B&S SKOGLY ASAksjeselskapFROSTA04.03.201664.308 - Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten
817540112ÅRNES HANDEL EIENDOM ASAksjeselskapÅFJORD19.02.199568.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
818056672BEATRIIXX NASRA ARTANEnkeltpersonforetakOSLO15.11.201690.032 - Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
819036012AKEBAKKEN 19-31 HOLTARDALENEierseksjonssameieJAR06.07.2018
819228132RABIAT ASAksjeselskapSTOKMARKNES03.07.201764.308 - Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten
819355142LEGE ERLEND AABELEnkeltpersonforetakOSLO31.07.201786.211 - Allmenn legetjeneste
819344922KRISTINE VOLDEnkeltpersonforetakBODØ27.07.201786.211 - Allmenn legetjeneste
819611572AGRI DEVELOPMENT INTERNATIONAL NICHOLAS CRICHTONEnkeltpersonforetakHEMSEDAL16.11.2018
819592012SAP CZECH REPUBLICNorskregistrert utenlandsk foretakLYSAKER23.05.201878.200 - Utleie av arbeidskraft
819687072STØTTEFORENINGEN VED RØMSKOG ELDRESENTERForening/lag/innretningRØMSKOG30.05.201894.991 - Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
819870152HAUGØYJORDET VELFORENINGForening/lag/innretningVÅGÅ21.08.201894.991 - Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
819905452RAUDEBERG MØBEL ASAksjeselskapRAUDEBERG14.11.201747.710 - Butikkhandel med klær
819981582HUSOM EVENTEnkeltpersonforetakSEL28.11.201779.903 - Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
819984182HELEN DJUVIKEnkeltpersonforetakSAUDA28.11.201782.110 - Kombinerte kontortjenester
820134532EINFRID ÅM HOLENEnkeltpersonforetakVØYENENGA15.12.201786.221 - Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
820148592GR.LØKKA EIENDOM ASAksjeselskapOSLO19.12.201768.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
820148622VESTBY FOTOKLUBBForening/lag/innretningVESTBY12.03.201894.991 - Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
820170792SILJE OLSEN VOLDENEnkeltpersonforetakSNILLFJORD28.12.201701.410 - Melkeproduksjon på storfe
820212452DURYAS MG EOODNorskregistrert utenlandsk foretak9687 EZERETS, DOBRICH11.01.201843.341 - Malerarbeid
820213122VARMESTUEN2 ASAksjeselskapTYSSE09.01.201856.101 - Drift av restauranter og kafeer
820325052ONPOINT XHEDEON MATAEnkeltpersonforetakOSLO29.01.201849.410 - Godstransport på vei
820383192SLEMDAL BIRØKTEnkeltpersonforetakVORMSUND05.02.201801.490 - Husdyrhold ellers
Vi ønsker å forbedre og videreutvikle tjenesten for åpne data, og vil gjerne ha din tilbakemelding. Dette vil være til stor hjelp for oss i det videre arbeidet med å gjøre tjenesten enda bedre. Klikk her for å sende oss en epost med innspill.