Søk


Velg språk



DET NORSKE AKADEMI FOR SPRÅK OG LITTERATUR


Organisasjonsnummer:
916 426 372

Basisopplysninger


Beliggenhetsadresse:
  • Grensen 3
  • 0159 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Næringskode:
  • 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Internettadresse:
detnorskeakademi.no