Søk


Velg språkBIEN SPAREBANK ASA


Organisasjonsnummer:
991 853 995

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Dronning Mauds gate 11
  • 0250 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 6790 St Olavs Plass
  • 0130 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Næringskode:
  • 64.190 Bankvirksomhet ellers
Internettadresse:
www.bien.no