Søk


Velg språkSTIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST


Organisasjonsnummer:
985 686 092

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Brynjulf Bulls plass 3
  • 0250 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Postadresse:
  • Postboks 7014, St. Olavs plass
  • 0130 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Stiftelse
Næringskode:
  • 91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer