Søk


Velg språk



DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI


Organisasjonsnummer:
971 089 601

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Drammensveien 78
  • 0271 OSLO
Kommune, land:
0301 OSLO, Norge
Organisasjonsform:
Forening/lag/innretning
Næringskode:
  • 94.120 Yrkessammenslutninger
  • 72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Internettadresse:
dnva.no