Søk


Velg språkDET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS STIFTELSE


Organisasjonsnummer:
962 050 891

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Elvegata 17
  • 7012 TRONDHEIM
Kommune, land:
5001 TRONDHEIM, Norge
Organisasjonsform:
Stiftelse
Næringskode:
  • 94.992 Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Internettadresse:
www.dknvs.no