Søk


Velg språkBORETTSLAGET ROSENLI


Organisasjonsnummer:
951 412 589

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Zetlitzveien 2
  • 4017 STAVANGER
Kommune, land:
1103 STAVANGER, Norge
Postadresse:
  • c/o Bate boligbyggelag
  • Postboks 88 Sentrum
  • 4001 STAVANGER
Kommune, land:
1103 STAVANGER, Norge
Organisasjonsform:
Borettslag
Næringskode:
  • 68.201 Borettslag
Internettadresse:
www.bate.no