Søk


Velg språkFRIDTJOF NANSEN STIFTELSEN PÅ POLHØGDA


Organisasjonsnummer:
944 137 238

Basisopplysninger


Forretningsadresse:
  • Fridtjof Nansens vei 17A
  • 1366 LYSAKER
Kommune, land:
3201 BÆRUM, Norge
Organisasjonsform:
Stiftelse
Næringskode:
  • 72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Internettadresse:
www.fni.no