Enhetsregisteret - Åpne Data


Tjenesten inneholder foreløpig to datasett med utvalgte opplysninger fra Enhetsregisteret.
  • Enhetsregisteret
  • Underenheter i Enhetsregisteret

Skal du søke på navn, må du bruke minst to bokstaver. Søket gjøres mot begynnelsen av navnet.
Du kan søke på organisasjonsnummer. Det er ikke mulig å søke på mer enn ett nummer per søk.
Ni-sifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.
Organisasjonsnummer
Navn på enhet som er registrert i Enhetsregisteret.
Navn/foretaksnavn
Inndeling av enheter ut fra hvordan disse er organisert (eierform, ansvarsforhold, regelverk og lignende).
Organisasjonsform
Poststed knyttet til forretningsadressen.
Forretningsadresse poststed
Dato enheten ble registrert i Enhetsregisteret.
Registrert i Enhetsregisteret
Femsifret kode som tildeles på bakgrunn av enhetens bransje/formål. Bygger på EU sin næringsstandard (NACE). For å finne eventuelt flere næringskoder, se på detaljer for enheten.
Næringskode 1 - Beskrivelse
920632823SB EIENDOM ASAksjeselskapTONSTAD20.03.2018
920243444OFH INVEST ASAksjeselskapKRISTIANSAND S16.01.201800.000 - Uoppgitt
919478136SUGER WORLD STORE ABNorskregistrert utenlandsk foretakSE-45235 STRÖMSTAD30.10.201700.000 - Uoppgitt
920243517JOHNSENVIOLA SIMONA FRAAS JOHNSENEnkeltpersonforetakBREIM16.01.201890.011 - Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
920243460CAISHEN CAPITAL ASAksjeselskapOSLO16.01.201800.000 - Uoppgitt
920243568KRISTIAN SANDEMEnkeltpersonforetakLØKEN16.01.201802.200 - Avvirkning
920243533BYBUDET I BRUMUNDDAL ASAksjeselskapBRUMUNDDAL16.01.201853.200 - Andre post- og budtjenester
920243576PSYKOLOG KAREN MARIE DREIER LUDIANOSEnkeltpersonforetakHIS16.01.201886.905 - Klinisk psykologtjeneste
920243630STARTFASE 880 ASAksjeselskapOSLO16.01.201800.000 - Uoppgitt
920243584EXPLORATION SYSTEM MANZAR FAWADEnkeltpersonforetakOSLO16.01.201871.129 - Annen teknisk konsulentvirksomhet
920243606MARIUS HAUGLAND CONSULTINGEnkeltpersonforetakRÅDAL16.01.201885.510 - Undervisning innen idrett og rekreasjon
920243622SAMEIET LOSSIUSVEGEN 24EierseksjonssameieTRONDHEIM16.01.2018
920244068BROSUNDKLINIKKEN ASAksjeselskapÅLESUND17.01.201886.909 - Andre helsetjenester
818641842SKYTTA HYDROFORANLEGG SASamvirkeforetakHAGAN06.02.201836.000 - Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
818624212NORQUANT ASAksjeselskapOSLO27.02.201762.010 - Programmeringstjenester
920471951HE INVESTOR ASAksjeselskapMJØNDALEN21.02.201800.000 - Uoppgitt
920471943ANNE SOLTVEDT VASAASEN COACHINGEnkeltpersonforetakLILLEHAMMER21.02.201882.990 - Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
920471986JORUNN SELJEBØEnkeltpersonforetakTRONDHEIM21.02.201874.200 - Fotografvirksomhet
920472249LINNERUD FJELDSTADEnkeltpersonforetakMARKABYGDA21.02.201885.510 - Undervisning innen idrett og rekreasjon
920460585SKAGINN 3X ASAksjeselskapBODØ21.02.201846.693 - Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
920472060T.LØLAND HOLDING ASAksjeselskapSANDNES21.02.201800.000 - Uoppgitt
920472117PETTER SJOEnkeltpersonforetakHALSNØY KLOSTER21.02.201877.340 - Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
920472222BERNT BRAADLANDEnkeltpersonforetakHALDEN21.02.201801.110 - Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
920471838PANAH.NO MIRSAEED HOSSEINYPANAH SOUMEEHSARAEIEnkeltpersonforetakOSLO21.02.201885.522 - Undervisning i kunstfag
920471935SKJOLDNES HAGE ASAksjeselskapTROMSØ21.02.201841.109 - Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
920472095FRANOR FISK ASAksjeselskapVARDØ21.02.201803.111 - Hav- og kystfiske
920472206RØNNINGEN UTLEIEEnkeltpersonforetakOTTA08.03.201868.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
818695152NATALENKO BYGGEnkeltpersonforetakOSLO01.04.201741.200 - Oppføring av bygninger
818715242BAKKEEnkeltpersonforetakOSLO16.03.201785.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted
818798512TROLLDALEN SAMEIEEierseksjonssameieTENNFJORD07.11.2017
Vi ønsker å forbedre og videreutvikle tjenesten for åpne data, og vil gjerne ha din tilbakemelding. Dette vil være til stor hjelp for oss i det videre arbeidet med å gjøre tjenesten enda bedre. Klikk her for å sende oss en epost med innspill.